Pierwsze spotkanie grupy #CyberMadeinPoland

Podczas procesu dotychczasowych konsultacji, zapoczątkowanych podczas CYBERSEC CEE 2019 sesją „Branża cyberbezpieczeństwa w Polsce – co dalej?”, wyłoniła się grupa robocza #CyberMadeInPoland.

Grupa #CyberMadeInPoland stanowić ma nieformalną platformę powołaną w celu wsparcia działalności firm oferujących produkty oraz usługi dla cyberbezpieczeństwa wytwarzane w Polsce.

Grupa rozpoczyna swoją działalność z inicjatywy Instytutu Kościuszki przy wsparciu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland). Realizowane w ramach grupy poszczególne działania i projekty wynikać będą z analizy potrzeb i propozycji samych firm. Grupa stanowi otwarte forum, do którego można dołączyć w każdej chwili.

Zakres tematyczny pierwszych działań:

 • – Przedstawienie wyzwań i problemów przedsiębiorstw z branży cyberbezpieczeństwa polskiemu rządowi;
 • – Stworzenie funduszu celowego na ekspansję zagraniczną polskich firm z branży cyberbezpieczeństwa;
 • – Rozbudowanie oraz przebudowa oferty grantów B+R na cyber, z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców;
 • – Szkolenia oraz wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie:
  • – pozyskiwania dofinansowania,
  • – optymalizacji podatkowej,
  • – certyfikacji;
 • – Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej wpisania wydatków na cyberbezpieczeństwo w zakres ulgi podatkowej na innowacje;
 • – Wypracowanie propozycji #CyberMadeinPoland na promocję branży podczas Internet Governance Forum 2020 (IGF), które po raz pierwszy w historii odbędzie się w przyszłym roku w Polsce;
 • – Stworzenie kanału wymiany informacji dla grupy #CyberMadeinPoland w formie odpowiadającej uczestnikom – np. newslettera;
 • – Analiza możliwości powołania Partnerstwa Prywatno Publicznego na rzecz cyberbezpieczeństwa w Polsce;
 • – Analiza możliwości organizacji misji handlowych #CyberMadeinPoland na najważniejsze targi na perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Pierwsze kroki:

 • – Pierwsze spotkanie robocze w celu omówienia zaproponowanych projektów i tematów – 19.XII.2019, 11.00;
 • – Spotkanie robocze zespołu cyberbezpieczeństwa Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji z wybranymi reprezentantami grupy #CyberMadeinPoland – wypracowanie rekomendacji;
 • – Uczestnictwo wybranych reprezentantów grupy #CyberMadeinPoland w Radzie ds. Cyfryzacji (z udziałem Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa)  – przedstawienie i omówienie rekomendacji – Styczeń 2020
 • – Organizacja dedykowanych warsztatów dla grupy  #CyberMadeinPoland:
  • – Wykorzystanie możliwych i dostępnych narzędzi dofinansowania dla sektora cybersecurity, a także narzędzi optymalizacji podatkowej
  • – Powstający w Polsce system certyfikacji bezpieczeństwa produktów i usług ICT
  • – Propozycja organizacji recepcji w Polish Hub w Brukseli we współpracy z #CyberMadeinPoland podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC BXL – 24.03.2019