Spotkanie o certyfikacji z IŁ, EMAG, NASK

W trakcie pierwszych spotkań grupy #CyberMadeInPoland tematem, który został wskazany jako potencjalny obiekt wspólnego działania była kwestia certyfikacji.

We wtorek 03.03.2020 w Instytucie Łączności w Warszawie miało miejsce spotkanie, podczas którego:

  • – Przedstawione zostały cele oraz działania zaplanowane w ramach projektu Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (KSO3C) –  https://www.kso3c.pl/o-projekcie-kso3c/opis-projektu/ – IŁ/EMAG
  • – Nakreślone zostały wyzwania związane z certyfikacją zgodną z Common Criteria
  • – Miała miejsce dyskusja otwarta nt.:
    •        – Roli i wpływu certyfikacji na rynek cyberbezpieczeństwa – perspektywa producenta oraz klienta (publicznego/prywatnego)
    •        – MŚP/Startupy a certyfikacja Common Criteria
  • – Omówione zostały również dalsze działania w ramach grupy #CyberMadeinPoland.