Wsparcie Branży ICT/Cybersecurity w dobie kryzysu (kluczowe tezy)

 • – Mądra polityka gospodarcza (nie społeczna, bo nie o niej tu mowa) czasów kryzysu, musi być zdolna do strategicznej selekcji oraz alokowania środków i wsparcia dla branż oraz sektorów, które po okresie załamania rynków będą w stanie tworzyć przewagi konkurencyjne odbudowującej się gospodarki, zapewniać jej innowacyjność, wzrost produktywności i bezpieczeństwo.
 • – Patrząc na globalne przemiany gospodarczo-polityczne, których katalizatorem stał się także kryzys związany z pandemią SARS-CoV-2, teza jaką wysuwają autorzy niniejszego briefu jest następująca: polskie państwo, jako jeden z sektorów kluczowych, powinno wybrać szeroko rozumiany rynek rozwiązań teleinformatycznych (ICT).
 • – Ważne, aby Polska po raz kolejny nie stanowiła peryferii zmian ekonomicznych i mogła uczestniczyć w tym wyścigu, zajmując dzięki temu odpowiednio wysoką pozycję w łańcuchu wartości wytwórczej. W tym celu na etapie walki z aktualnym kryzysem gospodarczym należy wesprzeć polski sektor ICT, tak aby w kolejnych dekadach mógł stanowić silnik napędowy polskiego PKB.
 • – Wachlarz proponowanych działań powinien objąć m.in.:
  •        – „Pożyczki technologiczne” lub inwestycje bezpośrednie realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju lub Bank Gospodarstwa Krajowego.
  •        – Wsparcie w modelu popyt-podaż: Promocja systemowa podmiotów MŚP/startupów w ramach digitalizacji administracji publicznej; W średnim okresie wsparcie poprzez stymulację strony popytowej w zakresie digitalizacji tradycyjnych gałęzi gospodarki.
  •        – Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej poprzez natychmiastowe zwiększenie poziomów dofinansowania w ramach już trwających oraz planowanych projektów.
  •        – Wsparcie w formie wprowadzenia alternatywnych sposobów ewaluacji firm aplikujących o fundusze unijne.
 • – Pamiętając ambitne projekty gospodarcze II Rzeczpospolitej, która odpowiadając na wielki kryzys lat 30 XX wieku, była w stanie zapoczątkować program budowy fabryk, hut, zakładów metalurgicznych i przetwórczych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, nie bójmy się odważ- nych wizji w ciężkich czasach. W odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem ekonomicznym po pandemii SARS- CoV-2, państwo polskie musi stworzyć odpowiedni pro- gram rozwoju sektorów kluczowych dla gospodarki XXI wieku, w tym szczególnie sektora technologii cyfrowych.