Aktualności

Pandemia może przyspieszyć cyfrową transformację Polski

Opublikowano: 27.04.2020
Nowy cyfrowy świat Negatywny wpływ pandemii na gospodarkę, sprawia, że jej przemyślane otwarcie stało się pilną koniecznością. Powrotu do tamtej gospodarki sprzed COVID-19 już jednak nie ma. Przed nami „nowa rzeczywistość gospodarcza” z recesją w niespotykanej dotychczas skali, z gospodarką inaczej powiązaną w systemie łańcuchów dostaw i produkcji, z nieaktualnymi modelami biznesowymi oraz wyeksponowaną na […]

Wsparcie Branży ICT/Cybersecurity w dobie kryzysu – pisali o nas

Opublikowano: 16.04.2020
Tagi: pisali o nas

Wsparcie Branży ICT/Cybersecurity w dobie kryzysu (kluczowe tezy)

Opublikowano: 15.04.2020
– Mądra polityka gospodarcza (nie społeczna, bo nie o niej tu mowa) czasów kryzysu, musi być zdolna do strategicznej selekcji oraz alokowania środków i wsparcia dla branż oraz sektorów, które po okresie załamania rynków będą w stanie tworzyć przewagi konkurencyjne odbudowującej się gospodarki, zapewniać jej innowacyjność, wzrost produktywności i bezpieczeństwo. – Patrząc na globalne przemiany […]

Spotkanie o certyfikacji z IŁ, EMAG, NASK

Opublikowano: 03.03.2020
W trakcie pierwszych spotkań grupy #CyberMadeInPoland tematem, który został wskazany jako potencjalny obiekt wspólnego działania była kwestia certyfikacji. We wtorek 03.03.2020 w Instytucie Łączności w Warszawie miało miejsce spotkanie, podczas którego: – Przedstawione zostały cele oraz działania zaplanowane w ramach projektu Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z […]

Pierwsze spotkanie grupy #CyberMadeinPoland

Opublikowano: 19.12.2019
Podczas procesu dotychczasowych konsultacji, zapoczątkowanych podczas CYBERSEC CEE 2019 sesją „Branża cyberbezpieczeństwa w Polsce – co dalej?”, wyłoniła się grupa robocza #CyberMadeInPoland. Grupa #CyberMadeInPoland stanowić ma nieformalną platformę powołaną w celu wsparcia działalności firm oferujących produkty oraz usługi dla cyberbezpieczeństwa wytwarzane w Polsce. Grupa rozpoczyna swoją działalność z inicjatywy Instytutu Kościuszki przy wsparciu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital […]

Branża cyberbezpieczeństwa w Polsce – co dalej?

Opublikowano: 30.10.2019
Branża cyberbezpieczeństwa w Polsce – co dalej? 30 Października 2019 roku w MCK Katowice, podczas jubileuszowej edycji CYBERSEC Forum,  miało miejsce spotkanie, w którym wzięli udział reprezentanci 29 firm: CyberusLabs, Microsoft, Axence, Tekniska, Exnit, Nethone, Mediarecorvery, Arrow, Digital Fingerprints, Exatel, ComCERT, Optimatiq, Fudosecurity, Famoc, Findia, iSec, SimplySec, iCSec, CyberStudio, Ekran SysteM, Vector Synergy, SpecFile, Billon, SafeKiddo, Cryptomage, Passus, Asseco, Samsung, Zscaler. Podczas spotkania omówiony został aktualny stan branży cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz przedstawiony został […]