Cyberbezpieczeństwo to wyzwanie, przed którym stoi obecnie każde przedsiębiorstwo. W dobie wzmożonej digitalizacji przedsiębiorstw kwestie bezpieczeństwa IT pełnią coraz większą rolę – nie są już tylko wyzwaniem, z którym muszą mierzyć się specjaliści od cyberbezpieczeństwa, ale często mają wpływ na procesy biznesowe. Globalne straty spowodawane cyberatakmi sięgają już setek miliardów dolarów. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Jak polskie firmy zabezpieczają się przed cyberatakami? Jakie są najpopularniejsze rozwiązania cyberbezpieczeństwa? Na jakie narzędzia obrony firmy planują przeznaczyć środki w najbliższym czasie? Pobierz nasz raport i dowiedz się więcej

Pobierz raport

O raporcie

0

Respondentów CEO, COO, CSO, CIO, dyrektorzy, specjaliści

0

Partnerów raportu

0

Rozdziałów o: Cyberbezpieczeństwie przedsiębiorstw i instytucji publicznych

W raporcie znajdziecie informacje O:

Incydentach bezpieczeństwa

Technicznych środkach ochrony

Ocenie ważności rozwiązań technicznych i organizacyjnych

Ciągłości i dostępności systemów

Formalnych aspektach zarządzania bezpieczeństwem

Certyfikacji i standardach zapewnienia ciągłości działania

Działaniach prewencyjnych w celu uniknięcia incydentów

Identyfikacji aktualnych zagrożeń i zaszłych naruszeń

Szkoleniach personelu w obszarze cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwie pracy zdalnej

Prywatnych sieciach komórkowych

Inwestycjach w cyberbezpieczeństwo

Partnerzy raportu:

JAK WYGLĄDA STAN CYBERBEZPIECZEŃSTWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW?

Pobierz nasz raport i dowiedz się więcej!

    * Pole wymagane