Tomasz Jamróz

Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ realizującego m.in. zadania polegające na budowie marki Polski jako miejsca wytwarzania zaawansowanych technologii i rozwiązań poprzez wsparcie promocji konkretnych produktów i usług opracowanych przez polskie przedsiębiorstwa i instytuty badawcze. Wcześniej kierownik Referatu ds. Współpracy Technologicznej w tym departamencie, radca ds. współpracy w dziedzinie energii oraz nauki i technologii w Ambasadzie RP w Tokio oraz ekspert ds. Japonii i Mongolii w Departamencie Azji i Pacyfiku MSZ. Z wykształcenia ekonomista (SGH) i orientalista (Uniwersytet Warszawski). Zainteresowania: historia i religie Dalekiego Wschodu, funkcjonowanie rynków finansowych, literatura japońska.