1strike

1strike.io

Zakres działalności

Platforma oferowana przez spółkę 1Strike.io [czyt. First Strike] jest narzędziem typu „post-exploitation”, co oznacza, że jak automatyczny, etyczny haker bada jakie skutki doświadczy po incydencie organizacja. Jak daleko i jak głęboko przedrze się atakujący kiedy np. któryś z pracowników kliknie w zainfekowany mail.
Jest to jedyne tego typu oprogramowanie w Polsce. Dostarczane w modelu SaaS, rozliczane w kwartalnej, półrocznej i rocznej subskrypcji.

Co niezwykle istotne w obliczu dynamicznych zmian gospodarczych i geopolitycznych, oprogramowanie 1Strike umożliwia ciągłe, cykliczne i automatyczne sprawdzanie odporności każdej firmy na aktualne ataki hakerskie i inne zagrożenia cybernetyczne zmieniając dotychczasowy paradygmat polegający na ad-hocowym, punktowym podejściu wykonywania jednorazowych testów penetracyjnych, w strategiczną i metodyczną budowę skutecznej cyberhigieny w organizacji i całym ekosystemie.

Silnik platformy zostało w całości samodzielnie opracowane przez współzałożycieli spółki, w oparciu o międzynarodowy, uniwersalny na całym świecie standard MITRE ATT&CK.

Oferując unikalną wartość dla przyszłych klientów:

  • Biznesową – umożliwia realne szacowanie ryzyka dla firmy oraz możliwość optymalnego planowania ograniczonych zasobów, a dzięki temu wpływa na bezpieczny rozwój działalności firmy
  • Technologiczną – pozwala trafnie wskazać krytyczne obszary do zagospodarowania i optymalizować wybór kolejnych technologii na ścieżce rozwoju organizacji
  • Domenową – buduje konieczną wiedzę wewnątrz organizacji dającą możliwość:
    -> zrozumienia „modelu biznesowego atakujących”
    -> wykorzystania najaktualniejszych sposobów im przeciwdziałania
    -> skutecznej weryfikacji kompetencji zatrudnianych pracowników czy poddostawców
  • Operacyjną – dzięki automatyzacji w trybie ciągłym, dotychczas manualnie i sporadycznie wykonywanych procesów przez kosztownych i niedostępnych ekspertów, rozpoczęcie całego procesu i inkrementalna budowa kolejnych poziomów cyberodporności staje się zadaniem przewidywalnym i mierzalnym: zrozumiałym co do oczekiwanych efektów i osiąganych rezultatów.