Axence

axence.net

Zakres działalności

Axence jest producentem oprogramowania do kompleksowego oprogramowania do zarządzania IT oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa informatycznego organizacji.

Flagowy produkt  Axence nVision® to zintegrowane rozwiązanie all-in-one, złożone z 6 modułów funkcjonalnych, wykorzystywane przez 3500 stałych klientów na całym świecie.  Axence nVision® rokrocznie zdobywa nagrody IT Professional Produkt Roku głosami czytelników. Rozwiązanie odpowiada na kluczowe potrzeby organizacji w zakresie monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji  sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. Od wersji 11 oprogramowanie rozgrzeszyło grono użytkowników o kadrę zarządzającą oraz pracowników nietechnicznych dzięki modułowi SmartTime do zarządzania czasem i mierzenia aktywności w godzinach pracy.  Producent dostarcza również bezpłatny program do diagnostyki sieci NetTools, stosowany przez użytkowników domowych i specjalistów na całym świecie w setkach tysięcy instalacji.

Axence skutecznie dostarcza swoje produkty na całym świecie. Od uniwersytetów w Kanadzie, hut stali w Meksyku, przez ministerstwa i urzędy w Ghanie, na Filipinach po służby specjalne wielu krajów świata.  Szczególnie wielu klientów zdobywa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Z rozwiązań Axence korzysta bułgarska giełda papierów wartościowych, Urząd Miasta Sofii czy lokalne banki oraz jednostki służby zdrowia. Oprogramowanie Axence jest często wykorzystywane przy zabezpieczaniu i organizacji dużych globalnych przedsięwzięć. Możliwości nVision były użyte chociażby podczas Konferencji COP24 – szczytu klimatycznego ONZ w 2018 r.

Celem działań Axence jest wspieranie działów IT i biznesu w tworzeniu bezpiecznego i sprawnego środowiska informatycznego. Axence od 2005 roku dostarcza wysokiej jakości i wygodne w użyciu produkty, równocześnie angażuje się w promowanie edukacji cyfrowej i zwiększania bezpieczeństwa IT. Firma inicjuje kampanie edukacyjne, cykle szkoleń i konferencji oraz jest aktywnych animatorem społeczności specjalistów IT.

 

Axence nVsion®

Axence nVision® to złożone z 6 modułów kompleksowe narzędzie do zarządzania i bezpieczeństwa IT.

Dzięki wygodnej, zcentralizowanej konsoli administratorzy IT mogą w jednym narzędziu skutecznie zarządzać całością zasobów IT oraz wspierać użytkowników w organizacji. Program  umożliwia budowanie polityki dostępu i bezpieczeństwa z perspektywy użytkownika (monitoring + ochrona danych), wzmacnia ochronę danych oraz pozwala na monitorowanie kluczowych usług. System pozwala na podejmowanie czynności z zakresu informatyki śledczej. nVision wspiera kadrę menadżerską w zwiększaniu sprawności organizacyjnej firmy, optymalizacji wydatków, zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości działania. Jednocześnie stanowi wsparcie w spełnianiu wymogów prawa, norm i standardów typu RODO, ISO 27001, KRI. Oprogramowanie nVision® wykorzystywane jest powszechnie w ramach audytów bezpieczeństwa oraz jako rekomendowane narzędzie w raportach poaudytowych.

 

Raport Władcy Sieci

Axence stale angażuje się w budowanie świadomości społecznej w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zaprasza liderów opinii do swoich projektów. W latach 2018-2019 Axence przeprowadziło ogólnopolskie badanie administratorów IT, w którym wzięło udział ponad 500 osób. Przygotowany na tej podstawie raport „Władcy Sieci” stanowi szeroką diagnozę wyzwań i zagrożeń dostrzeganych przez specjalistów IT. Premiera raportu podczas konferencji na Stadionie Narodowym z udziałem przedstawicieli urzędów, ministerstwa, mediów oraz organizacji branżowych  wywalała dyskusje na temat najważniejszych działań, koniecznych do podjęcia w celu zwiększania cyberbezpieczeństwa Polski.

 

Władcy Sieci

Tworzymy społeczność administratorów IT – setki a często tysiące osób uczestniczy w naszych projektach – dyskusjach on-line, webinariach czy konferencjach. Aktualnie Axence tworzy społeczność administratorów i specjalistów IT pod nazwą „Władcy Sieci” i prowadzi niezależny serwis z artykułami ekspertów oraz dyskusją użytkowników pod adresem wladcysieci.pl