Cyber Security Center

www.cybersecuritycenter.eu

Zakres działalności

CSC oferuje usługi z zakresu budowania bezpieczeństwa cyber infrastruktury i biznesu oraz wsparcia w reagowaniu na incydenty cyber.  Usługi CSC są skierowane przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tych, dla których kluczowa jest ciągłość działania. Branżami, które korzystają z usług CSC są: produkcja i przemysł, transport i logistyka, e-commerce, medycyna oraz IT.

CSC współpracuje także z europejskimi ubezpieczycielami cyber z zakresie reakcji na incydenty i usługi cyber.  Posiadacze polis cyber mogą korzystać z centrum reakcji na incydenty działającego w trybie 24/7/365 oraz likwidacji szkód cyber.

CSC przeprowadza audyty bezpieczeństwa systemów, infrastruktury oraz procedur i praktyk działania. Audyt pozwala na ocenę przygotowania na zdarzenia cyber i opracowanie planów minimalizujących możliwości ich wystąpienia oraz ich konsekwencje.

CSC wykonuje testy bezpieczeństwa i testy penetracyjne systemów i aplikacji oraz prowadzi doradztwo w zakresie „security by design”. Inżynierowie CSC pomagają zdefiniować kryteria bezpieczeństwa (uwzględniając wymogi regulatorów), które powinny spełniać wdrażane rozwiązania IT.

Dopełnieniem działań jest przygotowanie firm na wypadek wystąpienia incydentów cyber, CSC prowadzi warsztaty pozwalające na przygotowanie praktycznych planów reakcji na incydenty, planów ciągłości działania i planów odtworzenia po awarii.

Dzięki współpracy z panelem specjalistycznych podmiotów zbudowaliśmy unikalną wartość dla małych i średnich przedsiębiorstw: faktyczną dostępność usług i specjalistów cyberbezpieczeństwa  na najwyższym światowym poziomie także w razie incydentu.