CyCommSec

www.cycommsec.com

Zakres działalności

CyCommSec jest tworzony przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa, zdobyte w pracy na rzecz czołowych polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw. CyCommSec angażuje obok ludzi reprezentujących wysoki poziom merytoryczny z zakresu ITSec, także osoby posiadające kompetencje w obszarze compliance, norm ISO i innych międzynarodowych standardów, czyniąc świadczone usługi wielowarstwowymi.

Wykorzystując narzędzie FUSE AI świadczymy usługę PTaaS (Pentest as a Service), w ramach której regularnie wykonujemy testy penetracyjne, szacujemy ryzyko cyberbezpieczeństwa oraz udostępniamy system do zarządzania zidentyfikowanymi podatnościami, przez co efektywnie doprowadzamy do ich usuwania. Dzięki takiemu proaktywnemu podejściu, Nasi Klienci są zawsze jeden krok przed hakerami!

Dzięki FUSE AI:

  • zapewniamy regularne wykonywanie testów penetracyjnych, automatyzując dużą część pracy pentesterów
  • zarządzamy zidentyfikowanymi podatnościami udostępniając moduł modelujący proces ich usuwania,
  • zapewniamy wsparcie w zakresie mitygacji i remediacji oraz retestujemy zaimplementowane rozwiązania,
  • udostępniamy moduł do szacowania ryzyka cyber, w tym poszczególnych aktywów.