Findia

www.findia.pl

Zakres działalności

Jesteśmy częścią grupy, specjalizującej się w obszarze ubezpieczeń, usług cyber security oraz IT. Findia jest coverholderem Lloyd’s (Lloyd’s Insurance Company S.A.), będącym największym rynkiem ubezpieczeń specjalistycznych na świecie.  Od 2018 jako przedstawiciel Lloyd’s (rating A+), zajmujemy się tworzeniem własnych produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do lokalnych rynków. Odpowiadamy za dystrybucję naszych rozwiązań w Polsce i w krajach Europy Środkowej.

Naszym potencjalnym klientom oferujemy indywidualny system oceny ryzyka oparty na kompetencjach zespołu oraz zaawansowanych narzędziach IT. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę ryzyka cyber dla najbardziej wymagających branż.

Udostępniamy nieodpłatny zestaw rekomendacji wraz z ofertą ich wdrożenia oraz pełen pakiet assistance (usług reakcji na incydenty) w przypadku wystąpienia incydentu (24/7 call center, dostęp do kancelarii prawnych specjalizujących się w tematyce cyber, informatyki śledczej, analizy po włamaniowej, agencji PR etc.)

Dzięki oparciu procesu likwidacji szkód w 100% na lokalnych specjalistycznych podmiotach gwarantujemy realną pomoc i minimalizację strat w przypadku wystąpienia szkody.

Za proces likwidacji szkód odpowiada nasz partner biznesowy Cyber Security Center (CSC).

Oferujemy następujące rozwiązania produktowe:

Findia Cyber – ubezpieczenie dedykowane firmom z większości branż, które chcą zabezpieczyć się na wypadek incydentów cyber. Dzięki oferowanemu rozwiązaniu nasi Klienci w sytuacji zdarzenia cyber zyskują finansowanie i specjalistyczne zasoby, które pozwolą: zidentyfikować źródło zdarzenia, zarządzić reakcją oraz przywrócić funkcjonowanie firmy do stanu sprzed incydentu. Dodatkowo pokrywane są roszczenia osób trzecich, w tym kary nakładane przez regulatora (PUODO).

Findia Tech&Cyber – ubezpieczenie dedykowane firmom z branży IT, które łączy w sobie specjalistyczne OC zawodowe (Professional Indemnity) spółek technologicznych rozszerzone o odpowiedzialność z tytułu zdarzeń cyber. Ponadto spółki IT zyskują ochronę z tytułu strat własnych spowodowanych incydentami cybernetycznymi. Nie bez znaczenia jest ochrona globalna (w tym USA i Kanada), wysoki rating Lloyd’s oraz międzynarodowy standard produktu, który jest jednym z wymogów kontraktowych firm z całego świata.

Findia Tech&Cyber for Contractors – ubezpieczenie dedykowane pojedynczym specjalistom IT pracującym w ramach umowy B2B na rzecz większych podmiotów, które kierują ich pracą. Szeroki zakres ubezpieczenia jest tożsamy z ubezpieczeniem dla spółek IT, a kontraktor zyskuje pełną ochronę w kontekście każdego partnera na rzecz, którego pracuje.

Wszystkie powyższe rozwiązania produktowe występują w różnych modelach; pełnej ocenie ryzyka dla dużych przedsiębiorstw lub unikatowej formule SMART dla firm z sektora SME. SMART to uproszczona forma zawarcia ubezpieczenia w pełnym zakresie, wymagająca od klientów wyłącznie potwierdzenia naszych wymagań w formie oświadczeń – bez konieczności wypełniania skomplikowanych formularzy oceny ryzyka.

Dystrybucja rozwiązań Findia odbywa się między innymi przez brokerów ubezpieczeniowych, bezpośrednio w modelu direct przez stronę https://findia.pl/online/ oraz w modelu „Software as a product” dedykowanym partnerom ubezpieczeniowym z Unii Europejskiej, gdzie Findia jest dostarczycielem produktu, technologii oraz usług reakcji na incydenty.