Git Protect

gitprotect.io

Zakres działalności

GitProtect.io to światowy lider oprogramowania do backupu i Disaster Recovery środowisk DevOps – m.in. GitHub, GitLab, Bitbucket i Jira. Rozwiązanie zabezpiecza kod źródłowy, metadane i wartość intelektualną przed usunięciem, przerwami w dostępności oraz cyberatakami. Zapewnia zespołom DevOps stałą dostępność danych, nieprzerwany przepływ pracy, nawet podczas przestojów w świadczeniu usług przez dostawców. Zaufany przez zespoły ds. bezpieczeństwa, pomaga spełnić model współdzielonej odpowiedzialności, zachować zgodność ze standardami bezpieczeństwa (m.in. SOC2 i ISO27k), zapewniając im narzędzia usprawniające monitoring, audyty i kontrolę.