omnilogy

www.omnilogy.pl

Zakres działalności

Omnilogy zapewnia wydajność, niezawodność oraz bezpieczeństwo środowisk i systemów IT.

Działamy w obszarze monitoringu, obserwowalności i cybersecurity. Pomagamy naszym klientom tworzyć i wdrażać strategie w tych zakresach. Jest to szczególnie cenne i potrzebne we wszystkich inicjatywach związanych z wdrażaniem praktyk DevSecOps, automatyzacji procesów, cyfrowej transformacji i migracji do chmury. Rozszerzamy je metodyką niezawodności SRE (Site Reliability Engineering lub jak wolimy mówić: Service Reliability Engineering), która pierwotnie powstała w Google, a obecnie jest praktykowana na całym świecie. Za pomocą narzędzi, które wdrażamy u klientów, zbieramy informacje, sygnały, logi i ślady. Następnie przetwarzamy je za pomocą algorytmów AI, co umożliwia sprawne rozwiązywanie operacyjnych problemów naszych klientów oraz zapobieganie awariom.

Reprezentujemy w Polsce najlepsze w swojej klasie rozwiązania w tym zakresie: Dynatrace (DPM, Cybersecurity), Viavi (NPMD), Versio (Inventory), Pentera, Sysdig (CIEM).

Dynatrace, lider rozwiązań w obszarze DPM (Digital Performance Management) i APM (Zarządzania Wydajnością Aplikacji), powierzył nam funkcję RFO (Regional Franchise Operator) w Polsce.