Zakres działalności

PBSG jest liderem w obszarze doradztwa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

Od prawie 15 lat kompleksowo doradzamy naszym Klientom jak właściwie zabezpieczyć kluczowe dane, dobrać środki ochrony adekwatnie do występujących zagrożeń, opracować i wdrożyć stosowne procedury zapewniające bezpieczeństwo oraz ciągłość działania.

Jesteśmy prekursorami. Śledzimy zmiany środowiska bezpieczeństwa, światowe trendy i zmiany obowiązków prawnych, tak aby oferować najwyższej jakości usługi dostosowane do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, wspierając je profesjonalnymi narzędziami informatycznymi.

PBSG SA tworzy polski oddział DRII (Disaster Recovery Institute International). W ramach grupy kapitałowej odpowiada za rozwój merytoryczny oprogramowania e-risk (także dostępnego w usłudze SaaS) wspierające proces zarządzania ryzykiem, incydentami, BIA w obszarach bezpieczeństwa, ciągłości działania, KSC, RODO.