Zakres działalności

Jako dostawca usług cyberbezpieczeństwa w chmurze, Rublon obiera sobie za cel zapewnienie organizacjom bezpiecznego i bezproblemowego dostępu do wszystkich technologii w przedsiębiorstwie. Osiągamy ten cel poprzez dostarczanie naszym klientom nowoczesnego uwierzytelniania wieloskładnikowego zgodnego ze standardami i regulacjami bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji poparte certyfikacją ISO 27001 pozwala nam na tworzenie bezpiecznych rozwiązań opartych o najnowsze technologie. W zależności od wymagań i unikalnych scenariuszy naszych klientów, używamy odpowiednich narzędzi i technik, aby zmaksymalizować poziom ochrony ich organizacji. Śledzimy również trendy technologiczne oraz rozwój zagrożeń bezpieczeństwa, aby zapewnić klientom z całego świata najwyższe standardy ochrony danych.

W naszej pracy łączymy wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa z nowoczesnym know-how odnośnie najlepszych praktyk tworzenia innowacyjnego, skalowalnego oprogramowania. Nasz zespół doświadczonych ekspertów stale rozwija możliwości uwierzytelniania w Rublon, usprawnia doświadczenie użytkownika i zwiększa liczbę wspieranych technologii.

Rublon Multi-Factor Authentication (MFA)

Rublon MFA to zbiór rozwiązań służących do zabezpieczania dostępu pracowników do zasobów IT przy pomocy uwierzytelniania wieloskładnikowego. Pozwala to na zapobieganie atakom przejęcia konta oraz naruszeniom bezpieczeństwa.

Rozwiązania Rublon integrują się z sieciami, serwerami, punktami końcowymi oraz aplikacjami, umożliwiając uwierzytelnianie przy pomocy metod sprzętowych (np. przy pomocy kluczy sprzętowych FIDO) jak i cyfrowych (np. przy pomocy aplikacji mobilnej Rublon Authenticator).

Najważniejsze funkcjonalności z zakresu cyberbezpieczeństwa i uwierzytelniania wieloskładnikowego oferowane przez Rublon to: