Sagenso

www.sagenso.com

Zakres działalności

CyberStudio to system, który został stworzony aby umożliwić firmom wdrożenie i utrzymywanie efektywnego procesu zarządzania bezpieczeństwem w całej organizacji. Kategoryzuje on trzy główne domeny ryzyk, w ramach których analizuje i identyfikuje zdarzenia potencjalnie świadczące o nadchodzącym zagrożeniu. Jest to bezpieczeństwo:
• infrastruktury teleinformatycznej, usług IT oraz urządzeń klienckich,
• użytkowników systemów informatycznych,
• procesów w obszarze usług IT.

Zakres funkcjonalności realizowanych w każdej z trzech domen powoduje, iż CyberStudio staje się produktem kompletnym. System odpowiada na potrzeby zarówno kadry kierowniczej oczekującej najważniejszych i niezakłóconych informacji o ogólnym poziomie bezpieczeństwa w danej organizacji ale także dostarcza precyzyjne propozycje usprawnień w obszarze stricte technicznym.