Z-labs

www.z-labs.eu

Zakres działalności

Z-Labs świadczy experckie usługi konsultingowe w zakresie ofensywnych zagadnień cyber bezpieczeństwa. W szczególności oferujemy:

  • Testy penetracyjne
  • Symulacje cyber ataków typu APT
  • Badania i przełamywanie zabezpieczeń oprogramowania