mapa województw

O inicjatywie

Cyberbezpieczeństwo to nie tylko wyzwanie. To także szansa dla tych firm i ośrodków badawczych, które dzięki wiedzy i odwadze innowatorów zabezpieczają transformację cyfrową na globalnych rynkach.

Klaster #CyberMadeInPoland powstał jako platforma do współpracy oraz promocji polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa, którego celem jest kształtowanie i rozwój bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce oraz promowanie polskich firm poza granicami kraju. Klaster stymulować ma także współpracę sektora z instytucjami naukowymi, podmiotami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami, izbami branżowymi i handlowymi, oraz innymi partnerami.

scroll down

Członkowie Klastra

Uczestnikami grupy #CyberMadeInPoland są polskie firmy oferujące produkty oraz usługi z branży cyberbezpieczeństwa

Główne działania

#edukacja rynku

#edukacja rynku

 • Budowanie rozpoznawalności i zaufania do polskich marek
 • Kreowanie świadomości wyzwań cyberbezpieczeństwa u polskich odbiorców
 • Edukacja sektora publicznego, w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Monitorowanie dynamiki rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce

#certyfikacja i regulacja

#certyfikacja i regulacja

 • Polski system certyfikacji
 • Wsparcie tworzenia prorozwojowych polityk publicznych dla sektora IT security
 • Standaryzacja wymagań bezpieczeństwa względem określonych sektorów gospodarki
 • Ułatwienia i wsparcie dla MŚP oraz startupów w procesach certyfikacyjnych

#ekspansja zagraniczna

#ekspansja zagraniczna

 • Budowanie marki #CyberMadeInPoland na rynkach zagranicznych
 • Wsparcie polskiej dyplomacji gospodarczej dla przemysłu cyberbezpieczeństwa
 • Wsparcie w budowie strategii wchodzenia na rynki zagraniczne dla MŚP oraz startupów

 

#finansowanie

#finansowanie

 • Dedykowany program wsparcia publicznego dla sektora ICT
 • Budowa PPP na rzecz cyberbezpieczeństwa
 • Alokacja funduszy krajowych i europejskich
 • Mobilizacja środków prywatnych i CVC, VC
 • Wypracowanie mechanizmów budżetowych w administracji publicznej dla wydatków na bezpieczeństwo IT

Publikacje