Cypherdog
zakres działalności:
Szyfrowanie danych/rozwiązania kryptograficzne, Usługi telekomunikacyjne, Uwierzytelnianie

Cypherdog Sp. z o.o. to polski producent oprogramowania do ultrabezpiecznej komunikacji: przesyłania plików, bezpieczny cloud storage, szyfrowanie lokalne plików i komunikator tekstowy. Całość bez udziału trzeciej strony, z bezwzględną ochroną klucza prywatnego oraz w modelu zero-knowledge security.

Spółka ma w planach wytworzenie kolejnych narzędzi związanych z tożsamością cyfrową, bezpieczeństwem endpointów i komunikacją.