ReconMore
zakres działalności:
Testy bezpieczeństwa infrastruktury IT

ReconMore to unikalna na rynku usługa hybrydowego skanera podatności. Jej niepowtarzalność wynika z tego, że stanowi ona połączenie dwóch elementów.

  1. Działającego w trybie 24/7/365 oprogramowania przeprowadzającego rekonesans chronionej infrastruktury pod kątem wyszukiwania potencjalnych podatności, które mogą zostać użyte przez cyberprzestępców.
  2. Drugim elementem jest nasz wykfalifikowany i doświadczony zespół testerów penetracyjnych, dzięki ich pracy nasi Klienci mają pewność, że nie będą zmuszeni do analizy rozległych raportów automatycznych zawierających elementy false positive.

W efekcie końcowym raporty pochodzące z usługi ReconMore zawierają wyłącznie potwierdzone, wyeksploitowane podatności wraz z propozycjami, jak je wyeliminować na przyszłość.

Początki opisanego powyżej podejścia ReconMore zawdzięcza programom Bug Bounty w których startowali architekci naszej usługi. Hybrydowa metodyka stosowana w naszym skanerze podatności umożliwia wykrycie podatności nawet tam, gdzie testerzy penetracyjni nie wykrywali luk w zabezpieczeniach infrastruktury naszych Klientów. Tego miejsca były wykrywane przez ReconMore w mniej niż 24 godziny od momentu uruchomienia naszej usługi. Nasza usługa rozwija się na bazie doświadczeń, sugestii oraz badań infrastruktur naszych Klientów od dwóch lat. ReconMore stanowi zatem możliwość nie tylko skokowej zmiany jakości poziomu cyberbezpieczeństwa w Twoje organizacji, ale również outsourcingu tak kluczowych pracowników, jak specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa wspierani narzędziem, które nigdy nie śpi i zawsze dba o ciągłość działania infrastruktury ICT Twojego biznesu.

Nasz zespół może również świadczyć różnego rodzaju usługi z pogranicza testów penetracyjnych i szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa tj.: testy w różnych modelach, RedTeaming, outsorcing SOC/SIEM/IDS/IPS/Firewall/DDoS, analitykę powłamaniową. Wszystko dostarczane w elastycznym i efektywnym modelu współpracy przygotowanym indywidualnie z Klientem.