Signius
zakres działalności:
Bezpieczeństwo aplikacji, Potwierdzanie tożsamości, Usługi, Usługi zaufania zgodne z eIDAS, Uwierzytelnianie

SIGNIUS oferuje szerokie spektrum rozwiązań z zakresu elektronicznych usług zaufania, zgodnych z Rozporządzeniem unijnym eIDAS: kwalifikowany podpis elektroniczny dla klienta indywidualnego i korporacyjnego, zdalną certyfikowaną videoidentyfikację klienta zgodną z KYC, AML/CFT, pieczęć elektroniczną i znacznik czasu.

Tworzymy innowacyjne technologie wspierające rozwój przedsiębiorstw i umożliwiające efektywną współpracę zdalną.