Z-Labs
zakres działalności:
Audyty bezpieczeństwa, OSINT, Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, Testy bezpieczeństwa aplikacji, Testy bezpieczeństwa infrastruktury IT, Testy bezpieczeństwa urządzeń, Usługi konsultingowe w zakresie cyberbezpieczeństwa

Z-Labs świadczy experckie usługi konsultingowe w zakresie ofensywnych zagadnień cyber bezpieczeństwa. W szczególności oferujemy:

– Testy penetracyjne

– Symulacje cyber ataków typu APT

– Badania i przełamywanie zabezpieczeń oprogramowania