Global Epic

Platforma Global EPIC jest międzynarodową odpowiedzią na potrzebę innowacji w sektorze cyberbezpieczeństwa. Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim stymulowanie współpracy międzynarodowej regionalnych ekosystemów, wykorzystując ich lokalny potencjał, jednocześnie promując najlepsze lokalne rozwiązania na arenie międzynarodowej.

Program SOFT-LANDING

Soft-Landing Program (SLP) umożliwia rozwój działalności na arenie międzynarodowej, oferując firmom i przedsiębiorcom dogodne warunki do tzw. „miękkiego-lądowania”, czyli wejścia na rynek jednego z ekosystemów Global EPIC.

Podczas trwania okresu próbnego zarówno przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorcy wchodzący na nowy rynek mają zapewnione wszystkie niezbędne zasoby, które są konieczne do szybkiego i łatwego zaaklimatyzowania się w nowych warunkach rynkowych:

  • usług doradcze: mentoring i doradztwo,
  • fizyczna przestrzeń biurowa.

Ułatwienie nawiązywania wartościowych kontaktów z kluczowymi osobami, organizacjami, czy instytucjami, a także stworzenie sieci partnerskiej czy rekrutacja nowych pracowników. Jest to zwiększenie szans na rzeczywiste pozostanie na rynku i rozpoczęcie współpracy z regionalnymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i obarczone niskim ryzykiem wejścia.

Więcej szczegółów