Cloud Community Europe Polska

Cloud Community Europe z siedzibą Luxembourgu zrzesza krajowe działające pod marką Eurocloud i Cloud Community Europe .To organizacja biznesowa no-profit skupiająca, najdynamiczniej rozwijające się firmy informatyczne nowych technologii, bazujące na technologii Cloud Computing , w Polsce i Europie.

Misją Stowarzyszenia w Polsce jest wspieranie firm technologii cyfrowych opartych na Chmurze Obliczeniowej  Cloud , Cyberbezpieczeństwo ,Big Data, Internet Reczy ,, e-medycyna  cyfrowe media, e-commerce, gry komputerowe , blockchain  ) poprzez integrację branży oraz tworzenie lobby na rzecz rozwoju Chmury obliczeniowej w Polsce

Nasz zakres działań to doradztwo finansowe , lobbying ,szkolenia, promocja w administracji, promocja międzynarodowa , promocja w mediach i szczególnie w mediach cyfrowych ,informacja o regulacjach , RODO, konferencje, ,udział w projektach UE  oraz pozyskiwanie kapitału dla naszych członków  poprzez współpracę z funduszami venture. Kojarzenie dużych firm ze start-upami technologicznym

-Promujemy naszych członków podczas konferencji i wydarzeń gospodarczych. Przedstawiamy możliwości współpracy biznesowej z firmami należącymi do Stowarzyszenia partnerom zagranicznym i funduszom venture  jak również reprezentujemy członków na wybranych wydarzeniach ważnych dla branży nowych technologii, zarówno w Polsce jak i zagranicą .

Pracownicy firm – członków stowarzyszenia CCE mają możliwość regularnego podnoszenia swoich kompetencji w ramach specjalistycznych szkoleń technicznych i menedżerskich. Realizujemy projekty szkoleniowe ,edukacyjne.Nasi członkowie kształtują działania CCE poprzez udział w spotkaniach branżowych, szkoleniach, wspólnych wyjazdach, konferencjach.