PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] to platforma firm działających na rzecz
cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa.

Jako Izba współtworzymy fundamenty cyfrowego rozwoju:

  1. Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi.
  2. Pracujemy na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój
    i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej.
  3. Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

Do celów Izby należą:

  1. Sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego – kluczowe zagadnienie związane z wdrożeniem strategii rozwoju gospodarczego kraju.
  2. Racjonalne regulacje i inicjatywy wspierające wdrażanie cyfrowych innowacji – podstawa rozwoju kluczowych sektorów gospodarki i nowoczesnego e-państwa.
  3. Partnerska współpraca przemysłu teleinformatycznego i administracji publicznej – branża ICT jako partner merytoryczny i dostawca rozwiązań w procesie budowy e-państwa.