Rada Doradcza Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland

Rada (ang. Advisory Board) stanowi ciało doradcze Klastra #CyberMadeInPoland zrzeszające ekspertów oraz liderów polskiego środowiska ICT. Celem jej działania jest stworzenie bezpośredniego kanału wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz informacji pomiędzy członkami Rady a polskim przemysłem cyberbezpieczeństwa. Zadaniem Rady jest wsparcie klastra w wyznaczaniu strategicznych kierunków działania. Ponadto członkowie Rady angażują się operacyjnie i wspierają projekty Klastra leżące w ich zakresie zainteresowań. Członkowie Rady otrzymują na bieżąco materiały dotyczące funkcjonowania Klastra. Rada spotyka się co najmniej dwa razy do roku.

x
Elżbieta Andrukiewicz
Director of the Cybersecurity Department, Institute of Communications of the National Research Institute
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Paweł Bochniarz
Member of the Board, MIT Enterprise Forum CEE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Andrzej Dulka
President, Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Bartosz Józefowski
Deputy Director, Krakow Technology Park
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Michał Kanownik
Chairmen , ZIPSEE Cyfrowa Polska
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Robert Kośla
Director of the Cybersecurity Department, Chancellery of the Prime Minister
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Krzysztof Silicki
Director of Cybersecurity and Innovation, NASK PIB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Wiesław Paluszyński
Chairmen, Polish Information Technology Society
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.