Zespół

Robert Siudak
Prezes Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland
Wiele lat związany z Instytutem Kościuszki, gdzie pełnił m.in. rolę dyrektora niewykonawczego i dyrektora ds. współpracy i realizacji projektów strategicznych, a także eksperta w dziedzinie innowacji oraz inwestycji w sektorze cyberbezpieczeństwa. Koordynował CYBERSEC HUB – małopolskie centrum kompetencji oraz innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W jego ramach prowadzony był szereg projektów wspierających rozwój polskich startupów oferujących produkty i rozwiązania dla bezpieczeństwa ICT. Sam HUB został wskazany przez Komisję Europejską jako jedno z funkcjonujących w Polsce regionalnych Centrów Innowacji Cyfrowej (ang. Digital Innovation Hubs). Ponadto pełnił rolę redaktora naczelnego kwartalnika „European Cybersecurity Market”, pisma poświęconego rynkowi produktów i usług cyberbezpieczeństwa w Europie, wydawanego od 2016 roku przez Instytut Kościuszki. Koordynował także CYBERSEC Startup Days w ramach Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC oraz Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL w latach 2016–2018. Współzałożyciel Globalnej Platformy Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa (Global EPIC), zrzeszającej ponad 25 centrów kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z całego świata, m.in. z Izraela, USA, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Kanady. Celem platformy jest realizacja projektów wspierających rozwój młodych spółek w ramach lokalnych hubów, a jej podejście opiera się na wdrażaniu międzynarodowej współpracy między regionalnymi ekosystemami w formule glocalize, która polega na wykorzystaniu lokalnego i globalnego potencjału, promując jednocześnie najlepsze regionalne rozwiązania na szczeblu międzynarodowym.

Przedsiębiorca, realizował projekty związane z wchodzeniem na rynek ICT, pełniąc rolę Strategy and Innovation Managera w Expertise on Demand (EonD) oraz Co-foundera i Head of Product w startupie Expertisly. Autor licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, stypendysta m.in. programów Departamentu Stanu USA – Fulbrighta oraz IVLP. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Visiting Fellow programu Cyber Collaborative w Middlebury Institute of International Studies. Swoje badania prowadził także między innymi na Uniwersytecie Telawiwskim oraz Trinity College Dublin.
Wiele lat związany z Instytutem Kościuszki, gdzie pełnił m.in. rolę dyrektora niewykonawczego i dyrektora ds. współpracy i realizacji projektów strategicznych, a także eksperta w dziedzinie innowacji oraz inwestycji w sektorze cyberbezpieczeństwa. Koordynował CYBERSEC HUB – małopolskie centrum kompetencji oraz innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W jego ramach prowadzony był szereg projektów wspierających rozwój polskich startupów oferujących produkty i rozwiązania dla bezpieczeństwa ICT. Sam HUB został wskazany przez Komisję Europejską jako jedno z funkcjonujących w Polsce regionalnych Centrów Innowacji Cyfrowej (ang. Digital Innovation Hubs). Ponadto pełnił rolę redaktora naczelnego kwartalnika „European Cybersecurity Market”, pisma poświęconego rynkowi produktów i usług cyberbezpieczeństwa w Europie, wydawanego od 2016 roku przez Instytut Kościuszki. Koordynował także CYBERSEC Startup Days w ramach Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC oraz Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL w latach 2016–2018.
zobacz więcej
Łukasz Gawron
Wiceprezes Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland
Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skończył również studia licencjackie. Koordynował projekt European Energy Hub w Instytucie Polityk Publicznych. Od wielu lat związany z Instytutem Kościuszki, gdzie odpowiedzialny był za organizację kilkunastu wydarzeń spod szyldu CYBERSEC. Obecnie koordynator projektu Digital Innovation Hub w Instytucie Kościuszki, a od 2021 r. wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeinPoland. W klastrze odpowiedzialny jest za rozwój biznesu oraz nadzór nad projektami rozwojowymi. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.
Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie skończył również studia licencjackie. Koordynował projekt European Energy Hub w Instytucie Polityk Publicznych. Od wielu lat związany z Instytutem Kościuszki, gdzie odpowiedzialny był za organizację kilkunastu wydarzeń spod szyldu CYBERSEC. Obecnie koordynator projektu Digital Innovation Hub w Instytucie Kościuszki, a od 2021 r. wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeinPoland. W klastrze odpowiedzialny jest za rozwój biznesu oraz nadzór nad projektami rozwojowymi. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.
zobacz więcej
Rafał Kolorz
Koordynator Klastra #CyberMadeInPoland
Absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych ze specjalizacją ekonomia biznesu międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Aktualnie student innowacji w biznesie w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Kościuszki przy konferencji CYBERSEC 2018, następnie współtworzył targi CYBERSEC EXPO 2019 oraz organizował wirtualne targi CYBERSEC EXPO 2020. Współtwórca oraz koordynator Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. W latach 2018–2020 wolontariusz w TEDxKazimierz. Zainteresowania: algorytmizacja gospodarek i społeczeństwa, książki, sztuka, NFL.
Absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych ze specjalizacją ekonomia biznesu międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Aktualnie student innowacji w biznesie w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Kościuszki przy konferencji CYBERSEC 2018, następnie współtworzył targi CYBERSEC EXPO 2019 oraz organizował wirtualne targi CYBERSEC EXPO 2020. Współtwórca oraz koordynator Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. W latach 2018–2020 wolontariusz w TEDxKazimierz. Zainteresowania: algorytmizacja gospodarek i społeczeństwa, książki, sztuka, NFL.
zobacz więcej
Karolina Wojtyczek
Asystent projektów #CyberMadeInPoland
Studentka zarządzania publicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie pisze pracę dyplomową skupiającą się na zarządzaniu jakością w organizacjach publicznych. Podczas stażu w Instytucie Kościuszki brała udział w organizacji konferencji CYBERSEC Global 2020 jako CYBERSEC Project Assistant. Prywatnie interesuje się zagadnieniami z zakresu stosunków międzynarodowych.
Studentka zarządzania publicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie pisze pracę dyplomową skupiającą się na zarządzaniu jakością w organizacjach publicznych. Podczas stażu w Instytucie Kościuszki brała udział w organizacji konferencji CYBERSEC Global 2020 jako CYBERSEC Project Assistant. Prywatnie interesuje się zagadnieniami z zakresu stosunków międzynarodowych.
zobacz więcej