Zespół

Łukasz Gawron
Prezes Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie ukończył również studia licencjackie. Koordynował projekt European Energy Hub w Instytucie Polityk Publicznych. Od wielu lat związany z Instytutem Kościuszki, gdzie odpowiedzialny był za organizację kilkunastu wydarzeń spod szyldu CYBERSEC. Od grudnia 2021 r. pełni rolę Prezesa Zarządu pierwszego w Polsce Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeinPoland. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz Agile PM Foundation.

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie ukończył również studia licencjackie. Koordynował projekt European Energy Hub w Instytucie Polityk Publicznych. Od wielu lat związany z Instytutem Kościuszki, gdzie odpowiedzialny był za organizację kilkunastu wydarzeń spod szyldu CYBERSEC. Od grudnia 2021 r. pełni rolę Prezesa Zarządu pierwszego w Polsce Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeinPoland. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz Agile PM Foundation.

zobacz więcej
Rafał Kolorz
Koordynator Klastra #CyberMadeInPoland

Absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych ze specjalizacją ekonomia biznesu międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Aktualnie student innowacji w biznesie w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Kościuszki przy konferencji CYBERSEC 2018, następnie współtworzył targi CYBERSEC EXPO 2019 oraz organizował wirtualne targi CYBERSEC EXPO 2020. Współtwórca oraz koordynator Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. W latach 2018–2020 wolontariusz w TEDxKazimierz. Zainteresowania: algorytmizacja gospodarek i społeczeństwa, książki, sztuka, NFL.

Absolwent międzynarodowych stosunków gospodarczych ze specjalizacją ekonomia biznesu międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Aktualnie student innowacji w biznesie w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Kościuszki przy konferencji CYBERSEC 2018, następnie współtworzył targi CYBERSEC EXPO 2019 oraz organizował wirtualne targi CYBERSEC EXPO 2020. Współtwórca oraz koordynator Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. W latach 2018–2020 wolontariusz w TEDxKazimierz. Zainteresowania: algorytmizacja gospodarek i społeczeństwa, książki, sztuka, NFL.

zobacz więcej
Karolina Wojtyczek
Project Manager #CyberMadeInPoland

Studentka zarządzania publicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie pisze pracę dyplomową skupiającą się na zarządzaniu jakością w organizacjach publicznych. Podczas stażu w Instytucie Kościuszki brała udział w organizacji konferencji CYBERSEC Global 2020 jako CYBERSEC Project Assistant. Prywatnie interesuje się zagadnieniami z zakresu stosunków międzynarodowych.

Studentka zarządzania publicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie pisze pracę dyplomową skupiającą się na zarządzaniu jakością w organizacjach publicznych. Podczas stażu w Instytucie Kościuszki brała udział w organizacji konferencji CYBERSEC Global 2020 jako CYBERSEC Project Assistant. Prywatnie interesuje się zagadnieniami z zakresu stosunków międzynarodowych.

zobacz więcej