MISJA

Naszą misją jest kształtowanie i rozwój bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce poprzez tworzenie ekosystemu, składającego się z przedstawicieli sektora prywatnego, publicznego, akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Synergia wynikająca ze współpracy wszystkich sektorów pozwoli zapewnić kompleksowe podejście do rozwoju tego obszaru w naszym kraju oraz poza jego granicami.

WIZJA

Rozpoznawalny i wiarygodny Krajowy Klaster Kluczowy o globalnym potencjale oddziaływania, wspierający rozwój polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa we współpracy z nauką, biznesem, jednostkami samorządowymi i rządowymi, a także kształtujący nowe kierunki rozwoju. cyberbezpieczeństwa wraz z przedstawicielami innych sektorów gospodarki.