GLOBAL EPIC

Platforma Global EPIC jest międzynarodową odpowiedzią na potrzebę innowacji w sektorze cyberbezpieczeństwa. Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim stymulowanie współpracy międzynarodowej regionalnych ekosystemów,wykorzystującichlokalny potencjał, jednocześnie promując najlepsze lokalne rozwiązaniana arenie międzynarodowej.

Program Soft-landing

Soft-Landing Program (SLP) umożliwia rozwój działalności na arenie międzynarodowej, oferując firmom i przedsiębiorcom dogodne warunki do tzw. „miękkiego-lądowania”, czyli wejścia na rynek jednego z ekosystemów Global EPIC.

Podczas trwania okresu próbnego zarówno przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorcy wchodzący na nowy rynek mają zapewnione wszystkie niezbędne zasoby, które są konieczne do szybkiego i łatwego zaaklimatyzowania się w nowych warunkach rynkowych. Wśród nich znajdują się również usługi doradcze, takie jak: mentoring i doradztwo w kwestii obowiązujących warunków rynkowych, inkubatorów, zaangażowania akademickiego, czy innych kwestii praktycznych. Ponadto, zagwarantowana jest fizyczna przestrzeń biurowa, która pozwala na swobodną pracę w nowych warunkach.

W ramach SLP ułatwione staje się nawiązanie wartościowych kontaktów z kluczowymi osobami, organizacjami, czy instytucjami, a także stworzenie sieci partnerskiej czy rekrutacja nowych pracowników. Zwiększa to szanse na rzeczywiste pozostanie na rynku i rozpoczęcie współpracy z regionalnymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami, co przyczyni się do wzrostu potencjałunowych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i obarczone niskim ryzkiem wejścia.

Czas pandemii uświadomił wszystkim, jak ważna jest internacjonalizacja oraz wypracowanie wspólnej globalnej strategii, dlatego wychodząc naprzeciw nowym warunkom SLP daje możliwość w pełni wirtualnego i cyfrowego zaangażowania się we współpracę.

Uczestników inicjatywy oraz więcej informacji o Global EPIC znajdą Państwo na stronie: Global EPIC