Raport Polski rynek cyberbezpieczeństwa 2023 – 2028 ma na celu diagnozę obecnego stanu polskiego rynku cyberbezpieczeństwa, jego silne i słabe strony oraz szansę i wyzwania stojące przed uczestnikami rynku. Dodatkowym celem raportu jest promocja polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa, uwzględniająca stan obecny oraz wyzwania w przyszłości.

 

Premiera raportu – Październik 2023

 

Mecenasi raportu

 Partnerzy raportu