Rada Doradcza

Rada (ang. Advisory Board) stanowi ciało doradcze Klastra #CyberMadeInPoland zrzeszające ekspertów oraz liderów polskiego środowiska ICT. Celem jej działania jest stworzenie bezpośredniego kanału wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz informacji pomiędzy członkami Rady a polskim przemysłem cyberbezpieczeństwa. Zadaniem Rady jest wsparcie klastra w wyznaczaniu strategicznych kierunków działania. Ponadto członkowie Rady angażują się operacyjnie i wspierają projekty Klastra leżące w ich zakresie zainteresowań. Członkowie Rady otrzymują na bieżąco materiały dotyczące funkcjonowania Klastra. Rada spotyka się co najmniej dwa razy do roku.

x
Andrzej Dulka
Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Bartosz Józefowski
Wicedyrektor, Krakowski Park Technologiczny

Zajmuje się innowacjami technologicznymi od 2013r. Wicedyrektor Działu Parku w Krakowskim Parku Technologicznym. Najpierw kierował Inkubatorem Technologicznym w Krakowie, później zasiadał w zarządzie funduszu inwestycyjnego. Tworzył i zarządzał programem akceleracyjnym dla startupów przemysłowych KPT ScaleUp. Obecnie buduje hub4industry czyli hub innowacji cyfrowych dla przemysłu. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z korporacjami i startapumi technologicznymi. Ambasador regionalny fundacji Startup Poland i współtwórca startupowej organizacji parasolowej w Krakowie. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Elżbieta Andrukiewicz
Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa, Instytut Łączności PIB
Izabela Albrycht
Przewodnicząca Komitetu Programowego CYBERSEC
Justyna Orłowska
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ekonometryk, finansista, ekspert od zarządzania funduszami. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej . W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi – MinFinTech i Lektury.gov.pl. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Krzysztof Silicki
Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
Marek Kisiel-Dorohinicki
Dyrektor Instytutu Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

Nauczyciel akademicki, inżynier informatyk i naukowiec związany z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie od ponad 20 lat. Aktualnie Dyrektor Instytutu Informatyki i Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Założyciel i Kierownik Laboratorium Informatyki Śledczej oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH. Kierownik licznych projektów badawczych i rozwojowych, których efekty znalazły zastosowanie w pracy służb i instytucji związanych z bezpieczeństwem publicznym. Autor ponad 150 publikacji naukowych na pograniczu sztucznej inteligencji i inżynierii oprogramowania.

Michał Kanownik
Prezes, ZIPSEE Cyfrowa Polska

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 16 lat. Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Związany z Digital Europe, organizacją zrzeszającą największe w Europie stowarzyszenia sektora ICT, w której dwukrotnie sprawował funkcję Członka Zarządu. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z kwestiami cyberbezpieczeństwa, 5G oraz nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówieniach publicznych. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm – członków Związku Cyfrowa Polska, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.

Paweł Bochniarz
Członek Zarządu, MIT Enterprise Forum CEE

Seryjny przedsiębiorca, inwestor, doradca i ekspert w zakresie komercjalizacji nowych technologii

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Advanced Management Program w IESE Business School.

Przewodniczący MIT Enterprise Forum CEE. www.mitefcee.org. MIT EF CEE to jeden z największych programów akceleracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej skoncentrowany na start-upach deep tech. MIT EF to 40-letnia organizacja non-profit, pierwotnie założona w Massachusetts Institute of Technology (USA). Dziś MITEF ma oddziały w największych miastach w USA i rosnącą liczbę poza Stanami Zjednoczonymi, w tym wiele na rynkach wschodzących. MIT EF informuje, łączy i szkoli przedsiębiorców technologicznych – umożliwiając im szybkie przekształcanie pomysłów w firmy zmieniające świat.

CEO w ValueTech Seed Fund. www.valuetech.pl. Valuetech to fundusz zalążkowy inwestujący we wczesne startupy zajmujące się zaawansowanymi technologiami. Valuetech Seed ma siedzibę w Warszawie.
Wcześniej Paweł Bochniarz był Dyrektorem w PwC, Doradcą Strategicznym Premiera RP oraz współzałożycielem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Wiesław Paluszyński
Prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.  Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Obrony Narodowej.

Zawodowo od wielu lat zajmuje się problematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego, a obecnie cyberbezpieczeństwa. Pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji Państwowej, był między innymi Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a obecnie od 2003 roku prowadzi własną firmę konsultingową Trusted Information Consulting sp. z o.o.

Wdrażał największe projekty informatyczne między innymi  dla Ochrony Środowiska oraz System dopłat bezpośrednich dla Rolnictwa IACS.

Był członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, a obecnie jest  członkiem Rady Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji.

Ekspert w zakresie audytów i wdrażania norm z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Współautor publikacji z zakresu kryptografii, uczestnik projektów naukowych związanych z rozwiązaniami podpisu elektronicznego i infrastruktury  PKI