Rada Doradcza

Rada (ang. Advisory Board) stanowi ciało doradcze Klastra #CyberMadeInPoland zrzeszające ekspertów oraz liderów polskiego środowiska ICT. Celem jej działania jest stworzenie bezpośredniego kanału wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz informacji pomiędzy członkami Rady a polskim przemysłem cyberbezpieczeństwa. Zadaniem Rady jest wsparcie klastra w wyznaczaniu strategicznych kierunków działania. Ponadto członkowie Rady angażują się operacyjnie i wspierają projekty Klastra leżące w ich zakresie zainteresowań. Członkowie Rady otrzymują na bieżąco materiały dotyczące funkcjonowania Klastra. Rada spotyka się co najmniej dwa razy do roku.

x
Andrzej Dulka
Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Bartosz Józefowski
Wicedyrektor, Krakowski Park Technologiczny

Zajmuje się innowacjami technologicznymi od 2013r. Wicedyrektor Działu Parku w Krakowskim Parku Technologicznym. Najpierw kierował Inkubatorem Technologicznym w Krakowie, później zasiadał w zarządzie funduszu inwestycyjnego. Tworzył i zarządzał programem akceleracyjnym dla startupów przemysłowych KPT ScaleUp. Obecnie buduje hub4industry czyli hub innowacji cyfrowych dla przemysłu. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z korporacjami i startapumi technologicznymi. Ambasador regionalny fundacji Startup Poland i współtwórca startupowej organizacji parasolowej w Krakowie. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dariusz Binkowski
Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Manager IT z 20 letnim doświadczeniem. Pracownik administracji rządowej związany z obszarem zarządzania strukturami IT, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz bezpieczeństwem informacji. Inżynier systemowy, administrator technologii Microsoft. Aktualnie Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska realizującego zadania organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa w sektorze energii w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W ramach pełnionej funkcji realizuje zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. wsparcia oraz nadzoru inspekcyjnego i analitycznego nad operatorami usług kluczowych sektora energii. Zaangażowany również w działania zespołów kryzysowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także współprzewodniczy pracom Zespołu ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii w związku z COVID-19. Prywatnie, miłośnik lotnictwa.

dr Elżbieta Andrukiewicz
Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa, Instytut Łączności PIB
dr inż. Artur Kozłowski
Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Menadżer i naukowiec z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Doktor nauk technicznych. Politechnika Śląska oraz Politechnika Wrocławska umożliwiły mu zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie technicznym (ICT, IoT) oraz zarządzania. Doświadczenia zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi, kapitałem finansowym i intelektualnym, zdobywał jako kierownik i główny wykonawca projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeń – krajowych i zagranicznych. Świeże podejście oraz wieloletnie doświadczenie menadżera R&D, wykorzystuje w procesie wdrażania nowych projektów/technologii oraz strategii badawczo-rozwojowych.

Współautor szeregu projektów wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności związanej z budowaniem ekosystemu innowacji i startupów. Specjalizuje się w m.in. w cyberbezpieczeństwie, inteligentnych specjalizacjach, rozwiązaniach smart city oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii i cyfryzacji.

Członek wielu Stowarzyszeń, Komitetów Technicznych, Komitetów Naukowych i Komitetów Organizacyjnych, Rad Naukowych, Rad Eksperckich, Komisji Technicznych a także Komitetów Sterujących projektów związanych z ICT, telekomunikacją, energetyką, nowymi technologiami i bezpieczeństwem.

dr Joanna Świątkowska
Dyrektor Operacyjny, Europejska Organizacja Cyberbezpieczeństwa (ECSO)

Pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego Europejskiej Organizacji Cyberbezpieczeństwa. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Dyrektora w zespole ds. Cyberbezpieczeństwa Łańcucha Dostaw i Bezpieczeństwa Informacji w UBS. Była inicjatorem i dyrektorem programowym Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC w latach 2014-2019. Ponadto pracowała jako adiunkt w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2018-2020 oraz współpracowała z Instytutem Kościuszki jako Starszy Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa w latach 2009 – 2019.
Autorka licznych artykułów, raportów i analiz dotyczących cyberbezpieczeństwa, jest uznaną prelegentką na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach oraz wnosi swój wkład w szeroki zakres tematów związanych z cyberbezpieczeństwem. Została wymieniona wśród 100 wschodzących gwiazd technologii w Europie Wschodniej przez Financial Times & New Europe 100 na rok 2017, a także wyróżniona w Top 20 Women in Cybersecurity na szczycie Women in Tech na rok 2019.

dr Robert Siudak
Inicjator i były Prezes Klastra #CyberMadeInPoland
Eryk Libelt
Ekspert ds. inwestycji i nowych technologii, inwestor

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego kierunek Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym oraz Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sektorze finansowym i technologicznym. W latach 2008-2015 zajmował stanowiska kierownicze w bankach MeritumBank, Kredyt Bank, BZWBK oraz Santander Bank. W latach 2015-2018 zaangażowany w budowę technologicznego startupu Makeitright sp. z o.o. gdzie zajmował stanowisko Członka Zarządu, w latach 2018-2020 jako Członek Zarządu spółki w ramach grupy ProService Finteco. Od 2020 roku prowadzi działalność inwestycyjną oraz consultingową w zakresie procesów M&A oraz business development w ramach własnej działalności gospodarczej. Od 2022 roku Chief Growth Officer w technologicznej spółce SolveQ sp. kom.-a. Prelegent oraz uczestnik wielu konferencji z zakresu nowoczesnych technologii w kraju i na świecie.

Izabela Albrycht
Przewodnicząca Komitetu Programowego CYBERSEC
Krzysztof Silicki
Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
Michał Kanownik
Prezes, ZIPSEE Cyfrowa Polska

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 16 lat. Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Związany z Digital Europe, organizacją zrzeszającą największe w Europie stowarzyszenia sektora ICT, w której dwukrotnie sprawował funkcję Członka Zarządu. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z kwestiami cyberbezpieczeństwa, 5G oraz nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówieniach publicznych. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm – członków Związku Cyfrowa Polska, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.

Płk. Łukasz Wojewoda
Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, KPRM

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie o kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w zakresie Cyberbezpieczeństwa. Oficer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa, łączności i informatyki, a w szczególności w organizowaniu i prowadzeniu procesów obsługi incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Aktywnie uczestniczył w projektowaniu i wdrażaniu systemów teleinformatycznych na potrzeby zapewnienia wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa jak również w organizowaniu i prowadzeniu cyber threat intelligence (CTI). Współtworzył i zarządzał Security Operation Center (SOC) w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Reprezentując resort obrony narodowej współtworzył Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Posiada m.in. Certyfikat GIAC Information Security Professional (GISP) oraz Certyfikat Certified Ethical Hacker (CEH).

Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki
Dyrektor Instytutu Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

Nauczyciel akademicki, inżynier informatyk i naukowiec związany z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie od ponad 20 lat. Aktualnie Dyrektor Instytutu Informatyki i Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Założyciel i Kierownik Laboratorium Informatyki Śledczej oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH. Kierownik licznych projektów badawczych i rozwojowych, których efekty znalazły zastosowanie w pracy służb i instytucji związanych z bezpieczeństwem publicznym. Autor ponad 150 publikacji naukowych na pograniczu sztucznej inteligencji i inżynierii oprogramowania.

Tomasz Jamróz
Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, MSZ

Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ realizującego m.in. zadania polegające na budowie marki Polski jako miejsca wytwarzania zaawansowanych technologii i rozwiązań poprzez wsparcie promocji konkretnych produktów i usług opracowanych przez polskie przedsiębiorstwa i instytuty badawcze. Wcześniej kierownik Referatu ds. Współpracy Technologicznej w tym departamencie, radca ds. współpracy w dziedzinie energii oraz nauki i technologii w Ambasadzie RP w Tokio oraz ekspert ds. Japonii i Mongolii w Departamencie Azji i Pacyfiku MSZ. Z wykształcenia ekonomista (SGH) i orientalista (Uniwersytet Warszawski). Zainteresowania: historia i religie Dalekiego Wschodu, funkcjonowanie rynków finansowych, literatura japońska.

Wiesław Paluszyński
Prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.  Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Obrony Narodowej.

Zawodowo od wielu lat zajmuje się problematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego, a obecnie cyberbezpieczeństwa. Pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji Państwowej, był między innymi Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a obecnie od 2003 roku prowadzi własną firmę konsultingową Trusted Information Consulting sp. z o.o.

Wdrażał największe projekty informatyczne między innymi  dla Ochrony Środowiska oraz System dopłat bezpośrednich dla Rolnictwa IACS.

Był członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, a obecnie jest  członkiem Rady Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji.

Ekspert w zakresie audytów i wdrażania norm z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Współautor publikacji z zakresu kryptografii, uczestnik projektów naukowych związanych z rozwiązaniami podpisu elektronicznego i infrastruktury  PKI