Rada doradcza

Rada (ang. Advisory Board) stanowi ciało doradcze Klastra #CyberMadeInPoland, zrzeszające ekspertów oraz liderów polskiego środowiska ICT. Celem jej działania jest stworzenie bezpośredniego kanału wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz informacji pomiędzy członkami Rady, a polskim przemysłem cyberbezpieczeństwa. Zadaniem Rady jest wsparcie klastra w wyznaczaniu strategicznych kierunków działania. Ponadto członkowie Rady angażują się operacyjnie i wspierają projekty Klastra leżące w ich zakresie zainteresowań. Członkowie Rady otrzymują na bieżąco materiały dotyczące funkcjonowania Klastra.

Andrzej Dulka

Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Bartosz Józefowski

Wicedyrektor, Krakowski Park Technologiczny

Dariusz Binkowski

Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

dr Elżbieta Andrukiewicz

Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa, Instytut Łączności PIB

dr inż. Artur Kozłowski

Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr Joanna Świątkowska

Dyrektor Operacyjna, Europejska Organizacja Cyberbezpieczeństwa (ECSO)

dr Robert Siudak

Inicjator i były Prezes Klastra #CyberMadeInPoland

Eryk Libelt

Ekspert ds. inwestycji i nowych technologii, Inwestor

Izabela Albrycht

Przewodnicząca Komitetu Programowego CYBERSEC

Michał Kanownik

Prezes, ZIPSEE Cyfrowa Polska

Płk Łukasz Wojewoda

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeńśtwa, KPRM

Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

Dyrektor Instytutu Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza

Wiesław Paluszyński

Prezes, Polskie Towarzystwo Informatyczne