Cyberbezpieczeństwo to wyzwanie, przed którym stoi obecnie każde przedsiębiorstwo. W dobie wzmożonej digitalizacji przedsiębiorstw kwestie bezpieczeństwa IT pełnią coraz większą rolę - nie są już tylko wyzwaniem, z którym muszą mierzyć się specjaliści od cyberbezpieczeństwa, ale często mają wpływ na procesy biznesowe. Globalne straty spowodawane cyberatakmi sięgają już setek miliardów dolarów. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Jak polskie firmy zabezpieczają się przed cyberatakami? Jakie są najpopularniejsze rozwiązania cyberbezpieczeństwa? Na jakie narzędzia obrony firmy planują przeznaczyć środki w najbliższym czasie? Pobierz nasz raport i dowiedz się więcej

O raporcie

165+

Respondentów

CEO, COO, CSO, CIO, dyrektorzy, specjaliści

18

Partnerów raportu

Eksperci z firm członkowskich Klastra #CyberMadeInPoland

12

Rozdziałów o

cyberbezpieczeństwie przedsiębiorstw i instytucji publicznych

W raporcie znajdziecie informacje o:

Incydentach bezpieczeństwa

Technicznych środkach ochrony

Ocenie ważności rozwiązań technicznych i organizacyjnych

Ciągłości i dostępności systemów

Formalnych aspektach zarządzania bezpieczeństwem

Certyfikacji i standardach zapewnienia ciągłości działania

Działaniach prewencyjnych w celu uniknięcia incydentów

Identyfikacji aktualnych zagrożeń i zaszłych naruszeń

Szkoleniach personelu w obszarze cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwie pracy zdalnej

Prywatnych sieciach komórkowych

Inwestycjach w cyberbezpieczeństwo

Partnerzy Raportu

Jak wygląda stan cyberbezpieczeństwa polskich przedsiębiorstw?

Pobierz nasz raport i dowiedz się więcej

    Pobierz cały raport za darmo

    Zabezpiecz swoją firmę z #CyberMadeInPoland (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. mojego imienia i adresu e-mail przez partnerów raportu „Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2021” (Arcabit Sp. Z o.o. ul. Graniczna 50, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, KRS 0000217852, AVET Information and Network Security Sp. Z o.o. Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, KRS 0000172441, Axence Sp. Z o.o. sp. J. ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, KRS 0000314005, COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, KRS 0000092497, Cyber Security Center Sp. Z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 37, 40-048 Katowice, KRS 0000563653, CyCommSec Sp. Z o.o. ul. Orzycka 4/156, 02-695 Warszawa, KRS 0000542948, Famoc S.A. ul. Wajdeloty 12a, 80-437 Gdańsk, KRS 0000381166, Findia Sp. Z o.o. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, KRS 0000421624, IDENTT Sp. Z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 13/1b, 50-037 Wrocław, KRS 0000586371, ISEC Sp. Z o.o. ul. Poznańska 13/3, 00-680 Warszawa, KRS 0000336558, ISN Sp. Z o.o. ul. Puławksa 45b/3, 05-500 Piaseczno, KRS 0000706154, mks_vir Sp. Z o.o. ul. Graniczna 50, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, KRS 0000332056, PBSG S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, KRS 0000687277, Proget Sp. Z o.o. ul. Warszawska 28, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000415823, Resilia Sp. Z o.o. ul. Żurawia 43 lok.205, 00-680 Warszawa, KRS 0000379789, STM Cyber Sp. Z o.o. ul. Zwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, KRS 0000420897, Trusted Information Consulting Sp. Z o.o. ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, KRS 0000122354, Vector Synergy Sp. Z o.o. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, KRS 0000369575 ) w celu przesłania do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej treści marketingowych, dotyczących produktów i usług raportu. Mam świadomość, że w każdej chwili mogę odwołać zgodę. Anulowanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed anulowaniem. Zgodę można anulować wysyłając pustą wiadomość zatytułowaną „NIE” na adres office@cybermadeinpoland.pl.

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych