Jesteś operatorem usług kluczowych?

Zastanawiasz sie jak spełnić wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?

Klaster

Zaprasza na darmowe szkolenia tematyczne dla Operatorów Usług Kluczowych. Podczas szkoleń omówimy wyzwania Operatorów Usług Kluczowych w kontekście Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i wskażemy gotowe rozwiązania. Szkolenia zostaną zbudowane w oparciu o realne oczekiwania i potrzeby interesariuszy ustawy, dlatego zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety


DLA KOGO:

Przedstawicieli Operatorów Usług Kluczowych
Przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw objętych KSC
Kierownicy Biura Bezpieczeństwa
Kierownicy Działów bezpieczeństwa
Szefowie działów IT
Administratorzy bezpieczeństwa IT/OT
Pracownicy działów bezpieczeństwa IT/OT
Specjaliści ICS/OT

Branże

Wydobywanie kopalin Energia elektryczna Ciepło Ropa naftowa Gaz

Transport: Kolej Lotniczy Wodny

Infrastruktura cyfrowa

Zaopatrzenie w wodę

Bankowość i infrastruktura finansowa

Zdrowie

WYPEŁNIJ ANKIETĘ, ABYŚMY MOGLI POZNAĆ TWOJE OCZEKIWANIA.

Poniższa ankieta posłużyć ma dopasowaniu zakresu merytorycznego cyklu szkoleń prowadzonego przez Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland dotyczącego wdrażania Ustawy o KSC. Na podstawie Państwa anonimowych odpowiedzi będziemy w stanie stworzyć agendę oraz przebieg szkoleń uwzględniający Państwa oczekiwania i potrzeby. Celem cyklu szkoleń jest wzmacnianie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych sektorach gospodarki przy wsparciu polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa.

JuŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE*

  HARMONOGRAM SZKOLEŃ

  Daty i tematyka szkoleń zostaną przedstawione po zakończonym badaniu .
  Przewidywany czas uruchomienia cyklu to kwiecień-maj 2021.

  * Dzięki zapisom będziemy mogli powiadomić Państwa o rozpoczęciu szkoleń.
  ** Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa Cybermadeinpoland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, wpisany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000854192 NIP: 6762583919 REGON: 386754317, email: office@cybermadeinpoland.pl

  Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można znaleźć pod linkiem Polityka prywatności