Jesteś operatorem usług kluczowych?

Zastanawiasz sie jak spełnić wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?

Klaster

Zaprasza do zapoznania się z darmowymi szkoleniami tematycznymi dla Operatorów Usług Kluczowych. Podczas szkoleń omówione zostały wyzwania Operatorów Usług Kluczowych w kontekście Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, jak i wskazano gotowe rozwiązania polskich dostawców produktów i usług z przemysłu cyberbezpieczeństwa, mogących sprostać tym wyzwaniom.

Harmonogram szkoleń

Link do nagrania Temat
Link Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury sieciowej
Link Ochrona urządzeń końcowych
Link Wykrywanie zagrożeń, ochrona sieci i systemów ICS/OT/SCADA
Link Wyzwania prawne i zgodności w KSC
Link Doskonalenie wykrywania zagrożeń i automatyzacja pracy SOC
Link BYOD as a new normal. Ochrona i zarządzanie urządzeniami prywatnymi.

DLA KOGO

  • Przedstawicieli Operatorów Usług Kluczowych
  • Przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw objętych KSC
  • Kierownicy Biura Bezpieczeństw
  • Kierownicy Działów bezpieczeństwa
  • Szefowie działów I
  • Administratorzy bezpieczeństwa IT/OT
  • Pracownicy działów bezpieczeństwa IT/OT
  • Specjaliści ICS/OT

Branże

Wydobywanie kopalin, Energia elektryczna, Ciepło, Ropa naftowa, Gaz

Transport: Kolejowy, Lotniczy, Wodny

Infrastruktura cyfrowa

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Bankowość i infrastruktura finansowa

Zdrowie


Cykl webinarów współtworzony jest przez:


Regulamin wydarzenia znajdą Państwo pod linkiem
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa Cybermadeinpoland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, wpisany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000854192 NIP: 6762583919 REGON: 386754317, email: office@cybermadeinpoland.pl

Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można znaleźć pod linkiem Polityka prywatności