Zakres działalności

CDeX (Cyber Defence eXercise Platform) to innowacyjny i elastyczny cyberpoligon, wywodzący się z idei międzynarodowych ćwiczeń cyberobronnych, którym zawdzięcza swoją nazwę. Stanowi laboratorium dla rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz kompleksowy system szkoleniowy przyszłych i obecnych kadr. Zapewnia autentyczne, izolowane i skalowalne środowisko, zwiększające odporność cybernetyczną firm i instytucji w holistyczny oraz skuteczny sposób. Zawiera 250 godzin szkoleń z użyciem gotowych, popularnych ataków oraz możliwość tworzenia własnych, niestandardowych scenariuszy. Dostępny w modelu on-premise oraz cloud.

Cyberpoligon CDeX otrzymał nagrodę Agencji NCI „Defence Innovation Challenge” za najlepsze narzędzie szkoleniowe w zakresie cyberobrony i jest wykorzystywany przez liczne agencje rządowe.

Problem, który rozwiązujemy:

Praktyczne szkolenia i ocena z wykorzystaniem hiperrealistycznej symulacji rzeczywistych ataków: identyfikacja i rozwój kompetencji pracowników; efektywne przygotowanie studentów do przyszłego zatrudnienia; zwiększenie zaangażowania zespołu i usprawnienie komunikacji.

Testowanie produktów cyberbezpieczeństwa w zamkniętym i kontrolowanym środowisku w poszukiwaniu podatności: sprawdzanie i porównywanie oprogramowania oraz sprzętu przed wdrożeniem; ulepszenia zarządzania poprawkami; weryfikacja i usprawnienie procedur.

Usprawnienie procesu rekrutacji: szybsza ocena i weryfikacja kandydatów na podstawie praktycznych umiejętności, wyszukiwanie talentów wewnątrz organizacji, przyspieszenie onboardingu.

Prowadzenie badań w celu identyfikacji nowych zagrożeń oraz sposobów łagodzenia ich skutków: opracowywanie metod wykrywania i łagodzenia ataków; ulepszanie gotowości operacyjnej produktów i technologii; opracowywanie nowych rozwiązań cyberbezpieczeństwa.