mapa województw

O inicjatywie

Cyberbezpieczeństwo to nie tylko wyzwanie. To także szansa dla tych firm i ośrodków badawczych, które dzięki wiedzy i odwadze innowatorów zabezpieczają transformację cyfrową na globalnych rynkach.

Grupa #CyberMadeInPoland powstała po to, aby wspierać rozwój sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce. Inicjatywa zrzesza ponad 30 startupów, MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz organizacji otoczenia biznesu, które tworzą rynek IT security w Polsce.

scroll down

Główne działania

#edukacja rynku

#edukacja rynku

 • Budowanie rozpoznawalności i zaufania do polskich marek
 • Kreowanie świadomości wyzwań cyberbezpieczeństwa u polskich odbiorców
 • Edukacja sektora publicznego, w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Monitorowanie dynamiki rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce

#certyfikacja i regulacja

#certyfikacja i regulacja

 • Polski system certyfikacji
 • Wsparcie tworzenia prorozwojowych polityk publicznych dla sektora IT security
 • Standaryzacja wymagań bezpieczeństwa względem określonych sektorów gospodarki
 • Ułatwienia i wsparcie dla MŚP oraz startupów w procesach certyfikacyjnych

#ekspansja zagraniczna

#ekspansja zagraniczna

 • Budowanie marki #CyberMadeInPoland na rynkach zagranicznych
 • Wsparcie polskiej dyplomacji gospodarczej dla przemysłu cyberbezpieczeństwa
 • Wsparcie w budowie strategii wchodzenia na rynki zagraniczne dla MŚP oraz startupów

 

#finansowanie

#finansowanie

 • Dedykowany program wsparcia publicznego dla sektora ICT
 • Budowa PPP na rzecz cyberbezpieczeństwa
 • Alokacja funduszy krajowych i europejskich
 • Mobilizacja środków prywatnych i CVC, VC
 • Wypracowanie mechanizmów budżetowych w administracji publicznej dla wydatków na bezpieczeństwo IT

Inicjator


Partner wspierający

Uczestnicy

Uczestnikami grupy #CyberMadeInPoland są polskie firmy oferujące produkty oraz usługi z branży cyberbezpieczeństwa

Interesariusze

Interesariuszami grupy #CyberMadeInPoland są podmioty administracji publicznej, ośrodki naukowe oraz międzynarodowe firmy, które wraz z uczestnikami dążą do poprawy polskiego jak i międzynarodowego ekosystemu bezpiecznych technologii

Publikacje